header banner
Default

Halal banking was introduced by Mobiquity


Table of Contents

Ongetwijfeld leggen veel mensen direct een verband tussen halal en voedsel. Het zal echter minder bekend zijn dat halal ook betrekking heeft tot bankieren. Zo mag je volgens de islam onder meer geen rente vragen op leningen en niet investeren in zaken die de islam verbiedt. Grote Nederlandse banken bieden vooralsnog geen islamitisch bankieren aan, waardoor moslims in Nederland aangewezen zijn op buitenlandse banken. Mobiquity brengt daar nu verandering in. 

Het technologiebedrijf heeft een prototype ontwikkeld waarmee financiële instellingen islamitisch bankieren kunnen toevoegen aan hun diensten. Dit prototype – dat ook op het Nederlandse banksysteem aangesloten kan worden – combineert de islamitische waarden met digitale toegankelijkheid, waardoor banken ethisch digitaal bankieren aan hun klanten kan aanbieden.

Zo stellen moslims vanuit hun geloofsovertuiging extra ethische en morele eisen ten aanzien van waar hun geld in wordt geïnvesteerd. Transacties binnen het islamitische systeem moeten daarnaast sharia-conform zijn: het geheel van religieuze wetten die deel uitmaken van de islamitische traditie.

Mobiquity introduceert halal bankieren

Dit betekent onder andere dat er geen winst gemaakt mag worden op geld, maar alleen op handel en tastbare zaken. Tevens mogen islamitische banken geen onverantwoorde risico’s nemen en zijn zekerheid en duidelijkheid belangrijke kernwaarden. Tot slot mag er niet geïnvesteerd worden in producten of diensten die het geloof verbiedt, hierbij moet gedacht worden aan gokken, alcohol of de seksindustrie.

Disruptive

VIDEO: What is Islamic Banking System? Shariah Banking - Halal Banking - Muslim Banking | AIMS UK
AIMS Education, UK

Het aandeel van islamitisch bankieren neemt al jarenlang toe en groeit naar verwachting tot een omvang van ruim €100 miljard in 2025. Met ongeveer één miljoen moslims in Nederland is er ook hier een markt voor halal bankieren. Daarnaast stelt Mobiquity dat ook veel niet-moslims – vanwege het maatschappelijk verantwoorde karakter –  gebruik maken van islamitisch bankieren.

Volgens Matthew Williamson, VP Global Financial Service bij Mobiquity, zoeken steeds meer mensen naar bankoplossingen die voldoen aan religieuze behoeften en die een ecosysteem van eerlijke, ethische en morele verantwoordelijkheid aanmoedigen. “Mobiquity bouwt aan een wereldwijde digitale islamitische bankapplicatie die prioriteit geeft aan sociaal en ethisch bewustzijn.”

Sources


Article information

Author: Susan Allen

Last Updated: 1699318562

Views: 989

Rating: 3.8 / 5 (105 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Susan Allen

Birthday: 1915-03-16

Address: Unit 9059 Box 9597, DPO AE 42503

Phone: +3592238429527131

Job: Radio DJ

Hobby: Role-Playing Games, Table Tennis, Bird Watching, Embroidery, Tennis, Camping, Archery

Introduction: My name is Susan Allen, I am a unreserved, dear, clever, accessible, dedicated, cherished, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.