header banner
Default

Vijf feiten over blauwe draken


Wat weet jij van de blauwe draak of zoals zijn Latijnse naam luidt, de Glaucus atlanticus?

VIDEO: Feiten: De Blauwe Zeedraak
Deep Marine Scenes

Blauwe zeenaaktlsak

VIDEO: Blue Sea Dragon-feiten: ook wel blauwe zeeslakken genoemd | Dierenfeitenbestanden
Animal Fact Files

De Glaucus atlanticus is een zeenaaktlak die voorkomt bij Zuid-Afrika, Australië, maar ook in Europese wateren. Groter dan 6 centimeter wordt hij meestal niet.  Hij is herkenbaar aan zijn blauwe kleur.

Gifbommetje

VIDEO: Dungeons and Dragons Lore: wat de Monsterhandleiding je niet vertelt over Blue Dragons
MrRhexx

De blauwe draak slaat het gif van het Portugese Oorlogsschip op – de harpoentjes die worden ‘afgeschoten’, komen terecht in de veerachtige uitsteeksels van de blauwe draak en worden daar in speciale zakjes opgeslagen. Altijd handig want zodra de blauwe draak zich moet verdedigen tegen roofdieren, is dat opgeslagen gif een krachtig wapen.

Hoezo een draak? Kijk goed en je ziet het! Het dier heeft wel iets van een draak als je naar zijn vormen met de uitsteeksels kijkt. En zijn blauwe tekening versterkt dat nog eens. O ja, en deze draak kun je beter niet aanraken gezien het gif dat hij met zich meedraagt… jij bent ook de vijand!

Gek op kwallen

VIDEO: Top 10 Gigantische Wezens Op Camera Vastgelegd
TopNL

De zeenaaktslak is een grote liefhebber van neteldieren. Voor een kwallenbeet is hij allesbehalve bang! Sterker nog, het giftige Portugese Oorlogsschip is zijn favoriet – die ‘verslindt’ hij helemaal!

Ondersteboven

VIDEO: Top 10 Grootste Oceaan Monsters Aller Tijden
TopNL

Een actieveling is het niet. Het dier laat zich ondersteboven aan het wateroppervlak meedrijven met de wind en de stromingen, bij voorkeur in de tropische en subtropische wateren. Dat hij blijft drijven, heeft hij te danken aan zijn met gas gevulde blaas.

Sources


Article information

Author: Allison Smith

Last Updated: 1704672722

Views: 1925

Rating: 3.9 / 5 (115 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allison Smith

Birthday: 1994-01-27

Address: 041 Williams Camp, New Jamesview, OH 59844

Phone: +4794897097243914

Job: Translator

Hobby: Sewing, Coin Collecting, Chess, Traveling, Snowboarding, Robotics, Tennis

Introduction: My name is Allison Smith, I am a radiant, clever, capable, tenacious, irreplaceable, honest, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.