header banner
Default

İlk NFT içeren tweet, 3 milyon dolarlık bir kayba yol açtı


İlk NFT tweet yaklaşık 3 milyon dolar gibi bir fiyat karşılığı Sina Estavi tarafından satın alındı. Şu anki değeri ise 48 dolar oldu.

2021’de NFT olarak ilk Twitter girişi yaklaşık 3 milyon dolara satıldı. Şimdi bu fiyatın yaklaşık 60.000 katı kadar gerileme yaşadı.

Popüler sosyal ağın yaratıcısı Jack Dorsey, 21 Mart 2006’da “just setting up my twttr” yazısıyla bir yayın yaptı. Yaklaşık 15 yıl sonra bu tweet değiştirilemez bir token olarak satıldı. Alıcı, Bridge Oracle’ın kurucusu Sina Estavi oldu. Yayının bir NFT biçimindeki ekran görüntüsü için 2.9 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Satın almanın amacı jetonu yeniden satmaktı, ancak bir şeyler ters gitti.

Google Play, uygulamalarda NFT'lere izin verecek

Blok zincir yapısında sorun var

Sina Estavi, NFT’yi 48,9 milyon dolara satmaya çalıştı ve bu miktarın yarısını hayır kurumlarına harcayacağına söz verdi. İş insanı, kalan yüzde 50’yi blockchain projelerine yatırmaya hazırdı. İyi niyetlere rağmen, hiç kimse senaryo için yaklaşık 50 milyon dolar ödemeyi kabul etmedi. Sonunda, Bridge Oracle’ın kurucusu harcadığı 2.9 milyon doları bile geri alamadı. Şimdi NFT’nin değeri 48 dolardan az olarak görülüyor.

Eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi John Reed Stark, Twitter’da tokenize tweet’leri eleştirmek için şunları söyledi: “NFT’nin kıymeti yok. Bu nedenle, Jack Dorsey’in ilk tweet’inin bir NFT’sinin artık esasen değersiz olması hiç de şaşırtıcı değil. NFT’lerin tamamen merkezden dağıtılmış olması gerekirken, çoğu durumda bir NFT’nin işaret ettiği görüntü ile belirteci arasında kriptografik bir ilişki yok. Sunuculara erişimi olan kişiler dosya adlarını değiştirirse, görüntü kolayca değiştirilebilir veya yer değiştirebilir” diyor.

Dorsey’inki gibi NFT’ler, bir blok zincirindeki dijital veya fiziksel öğelerin mülkiyetini ve menşeini kaydediyor. Bitcoin Ordinals gibi belirli NFT benzeri uygulamalar   dijital varlığın kendisini blok zincirinde tutarken, Ethereum NFT’leri genellikle bir sunucudaki dosyaya işaret eden bir URL içeriyor. Yaygın bir tehlike, sunucunun sahibi dosyayı taşırsa veya silerse bağlantının bozulabilmesi. Dorsey’nin tweet’i söz konusu olduğunda, NFT yalnızca Twitter sunucuları çalıştığı sürece geçerli bir URL’ye işaret edecektir. Yani Twitter yok olduğunda bu NFT de yok olmuş olacak. Dolayısıyla tamamen blok zincirde tutulmayan NFT’ler değersiz kalıyor.

Sources


Article information

Author: Michelle Cannon

Last Updated: 1699649642

Views: 703

Rating: 4.7 / 5 (76 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michelle Cannon

Birthday: 1931-11-05

Address: 4013 Faulkner Extensions, North Gwendolyn, KS 52435

Phone: +4380067030418418

Job: Event Planner

Hobby: Hiking, Aquarium Keeping, Card Games, Fishing, Coffee Roasting, Fishing, Card Collecting

Introduction: My name is Michelle Cannon, I am a important, sincere, welcoming, proficient, apt, irreplaceable, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.