header banner
Default

Paus "woedend" nadat die Koran in Zweden verbrand is


Table of Contents

  Paus Franciscus heeft maandag in een interview met de Emiraatse krant Al-Ittihad zijn “woede en walging” laten optekenen na de koranverbranding in Zweden. “Ieder boek dat als heilig wordt beschouwd, moet gerespecteerd worden uit eerbied voor de gelovigen”, klonk het.

  Woensdag werd, op de eerste dag van het islamitische Offerfeest, bij een demonstratie voor een moskee in Stockholm een exemplaar van de Koran in brand gestoken. De Zweedse politie had toestemming gegeven voor het protest, nadat andere acties eerder waren verboden. Het Zweedse gerecht oordeelde echter dat de politie niet het recht heeft om koranverbrandingen te verbieden.

  De koranverbranding leidde in vele Arabische landen tot kritiek en protest. Ook in Zweden zelf was er veel kritiek, onder meer van binnenlandminister Hakan Fidan. ““Ik vervloek de verachtelijke daad die is gepleegd tegen ons heilige boek, de heilige Koran”, schreef die op Twitter. “Het is onaanvaardbaar om deze anti-islamitische acties toe te staan onder het mom van vrijheid van meningsuiting. De ogen sluiten voor deze gemene daden, komt neer op medeplichtigheid.”

  Sources


  Article information

  Author: Michael Carpenter

  Last Updated: 1699321682

  Views: 990

  Rating: 4 / 5 (62 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Michael Carpenter

  Birthday: 2021-09-10

  Address: 988 Michelle Estate, West Larry, ND 12475

  Phone: +4117893819508513

  Job: Forensic Scientist

  Hobby: Painting, Singing, DIY Electronics, Card Collecting, Playing Piano, Tea Brewing, Sailing

  Introduction: My name is Michael Carpenter, I am a clever, Colorful, fearless, expert, treasured, dear, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.