header banner
Default

Is het mogelijk dat de prijs van een Shiba Inu met 492 procent zal stijgen? - BLOX | Nieuws


Het voorspellen van de koers van een memecoin als Shiba Inu is bijna net zo onmogelijk als het volbrengen van een marathon zonder training. “De Shiba Inu koers is moeilijker om te voorspellen dan die van Bitcoin en Ethereum”, aldus Kunal Sawhney, de CEO van Kalkine Group. Toch zijn er analisten die het aandurven om iets over de koers van de memecoin te zeggen.

De potentie van Shiba Inu

VIDEO: Wat is Shiba Inu (SHIB) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

Finder organiseerde een enquête onder een groep van experts binnen de industrie, die puur en alleen gericht was op de toekomst van Shiba Inu. Hieruit kwam onder andere naar voren dat deze experts verwachten dat de koers van SHIB in 2025 uitkomt op ongeveer 0,00004930 dollar. Vanaf de huidige koers zou dat een stijging van 492,5 procent betekenen.

“Shiba Inu is slechts één van de vele memecoins. Het is onwaarschijnlijk dat de munt zal exploderen zoals het in 2021 deed, maar het kan de toekomstige golven van de cryptomarkt zeker meepakken”, aldus Alexander Kuptsikevich van FxPro.

Sathvik Vishwanath, de CEO van Unocoin Technologies, is meer optimistisch over de koers van Shiba Inu. “SHIB kan een goede investering zijn. Het groeipotentieel voor de komende jaren is ruim 100 procent. Het is echter beter om de munt in kleine hoeveelheden op te kopen, omdat het project zijn daadwerkelijke waarde nog moet vinden”, zo stelt Vishwanath.

Alle ogen op Shibarium

VIDEO: SHIBA INU - THE PRICE OF SHIBA INU COIN WILL EXPLODE WHEN THIS HUGE EVENT HAPPENS!
Austin Hilton

Voor nu zijn alle ogen gericht op Shibarium als het over Shiba Inu gaat. Shibarium is de zogenaamde tweede laag op het hoofdnetwerk, die het mogelijk moet maken om ook smart contracts en andere Ethereum-achtige toepassingen te bouwen met Shiba Inu.

De meerderheid van het panel geeft in de enquête echter aan dat zij “niet zeker weten” wat de Shibarium update betekent voor de transactiekosten en snelheid van Shiba Inu.

16 procent van het panel zegt dat de transactiekosten zullen dalen en de snelheid van de blockchain dankzij de update gaat stijgen. 6 procent verwacht een stijging van de snelheid, maar geen daling van de kosten en nog eens 6 procent denkt het tegenovergestelde.

Dat geeft maar aan dat er vooral onzekerheid heerst rondom Shiba Inu. In principe zit er potentie in onzekerheid, omdat de markt niet zo goed weet wat deze met de munt aanmoet. Mocht er een positieve impuls plaatsvinden, dan kan dat voor flinke stijgingen zorgen.

Het gevaar voor verdere dalingen is daardoor aan de andere kant ook heel groot. Een hoge mate van onzekerheid gaat gepaard met risico. Shiba Inu is dus vooral een project waar je heel voorzichtig mee moet zijn, omdat het zijn waarde voor de lange termijn echt nog moet bewijzen.

Sources


Article information

Author: Jennifer Brown

Last Updated: 1698249604

Views: 589

Rating: 4.4 / 5 (89 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Brown

Birthday: 1953-03-08

Address: 1061 Morris Mall Apt. 054, Davidtown, VT 25474

Phone: +4579231090389068

Job: Article Writer

Hobby: Board Games, Photography, Rock Climbing, Mountain Climbing, Playing Guitar, Gardening, Geocaching

Introduction: My name is Jennifer Brown, I am a steadfast, accomplished, intrepid, important, unswerving, exquisite, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.