header banner
Default

Wat gebeurt er nu met MATIC nu Polygon POL op Ethereum lanceert?


Foto: Shutterstock/FellowNeko

Polygon Labs heeft recentelijk een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van haar ecosysteem door de lancering van een nieuwe token: Polygon (POL), die uiteindelijk de huidige token, MATIC, zou moeten vervangen. Dit nieuws volgt op een aankondiging op 25 oktober waarin het team onthulde dat het POL-tokencontract succesvol naar het Ethereum (ETH) netwerk is gemigreerd.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Polygon 2.0 en de toekomst van MATIC

VIDEO: Polygon’s POL Upgrade Live On Ethereum Mainnet, MATIC To $1?
Money Matters

De introductie van POL markeert een cruciaal moment in de uitrol van de Polygon 2.0 roadmap. De toekomstplannen omvatten de lancering van een nieuwe stakingslaag voor het Polygon-ecosysteem, de upgrade van het huidige proof-of-stake (PoS) netwerk naar zkEVM layer-2, en de creatie van een gedeeld liquiditeitsprotocol voor alle Polygon-netwerken. Uiteindelijk zal Polygon 2.0 een heel ecosysteem aan andere zero knowledge layer-2 netwerken mogelijk moeten maken, naar eigen zeggen de ‘value layer’ van het internet.

The POL token upgrade is now live on Ethereum mainnet.

Polygon 2.0, released this summer, is a roadmap for scaling Ethereum to build the Value Layer of the Internet. POL unlocks that future.

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains.… pic.twitter.com/gmrsu0ZqLz

— Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) October 25, 2023

Polygon Labs benadrukt dat POL momenteel nog niet in gebruik is binnen enige systemen van het Polygon-netwerk. Staking wordt nog steeds uitgevoerd met de oude bekende token, MATIC, en ook gas fees, ofwel transactiekosten, op het netwerk worden nog steeds met MATIC betaald.

Voor gebruikers, validators en app-ontwikkelaars is het belangrijk om te weten dat er momenteel geen noodzaak is om hun MATIC in te wisselen voor POL. Dit geeft enige ademruimte en tijd voor aanpassing binnen de community. De nieuwe POL-token, voluit genoemd, zal naar verwachting een vergaande nieuwe functies ondersteunen. Gebruikers zullen vier jaar de tijd hebben om hun MATIC om te zetten in POL. Dit kan via het speciaal hiervoor ontworpen smart contract.

Met de lancering van POL en de verdere ontwikkeling van Polygon 2.0, breekt een spannende tijd aan voor zowel Polygon Labs als de gehele crypto gemeenschap. Het blijft afwachten hoe de integratie van POL zal verlopen en welke invloed dit zal hebben op de positie en functionaliteit van Polygon in het steeds veranderende landschap van decentralized finance. Nu al is Polygon een van de populairste layer-2 netwerken op Ethereum, maar duidelijk is dat de ambitie van het team hier niet eindigt.

Sources


Article information

Author: Scott Obrien

Last Updated: 1699293242

Views: 954

Rating: 4 / 5 (100 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Scott Obrien

Birthday: 1991-06-21

Address: 27186 Chavez Landing Suite 354, Jacobbury, NY 86286

Phone: +4648776196996490

Job: Blockchain Developer

Hobby: Reading, Basketball, Mountain Climbing, Camping, Snowboarding, Arduino, Skiing

Introduction: My name is Scott Obrien, I am a forthright, cherished, capable, clever, spirited, fearless, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.