header banner
Default

De crypto-aanvaarding neemt toe: Polygon wordt door de Italiaanse centrale bank aanbevolen


Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat crypto en blockchain meer bieden dan speculatie op activa die geen praktisch nut zouden hebben. Zelfs verschillende centrale banken hebben al aangekondigd dat ze linksom of rechtsom blockchain op het oog hebben. Nu is ook de Italiaanse centrale bank toegevoegd aan dit rijtje.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Italiaanse centrale bank blij met Polygon (MATIC)

Dat schrijft de lokale media. De Bank of Italy heeft in 2020 de Milano Hub opgezet, een initiatief dat innovatie in de Italiaanse financiële sector moet stimuleren. Deze organisatie steunt nu een project van Cetif Advisory en het Cetif Research Centre van de Universiteit van Milaan. Dit instituut doet onderzoek naar het tokenizen van traditionele, institutionele activa met behulp van decentralized finance (DeFi).

Welke projecten allemaal de revue zijn gepasseerd is niet helemaal duidelijk, maar wel worden de Polygon (MATIC) blockchain en het bedrijf Fireblocks genoemd. Verder zouden tien andere financiële instituten erbij betrokken zijn. Verder zijn al zeven andere fintech-projecten goedgekeurd door de hub, of dit allemaal crypto-projecten en -bedrijven zijn is niet duidelijk. Vooralsnog bevindt het project zich nog in de experimentele fase.

Steeds meer activa in crypto-vorm op de blockchain

VIDEO: Delist all crypto except Bitcoin | Polygon partnered with Italy Central Bank
TitoVlogs.Crypto

Toch is Italië hier niet de enige in. De Amerikaanse bank Citigroup schreef begin dit jaar in een onderzoek dat tegen 2030 activa ter waarde van biljoenen dollars op de blockchain zullen staan. Private equity, durfkapitaal en vastgoed zouden hier het grootste deel van zijn.

Het handige hiervan is dat het financiële systeem er gemakkelijker door te traceren is. Ook maakt het fractioneel bezit mogelijk. De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, vindt crypto en blockchain ook steeds belangrijker voor dit doeleinde.

Polygon is bovendien een populaire keuze bij instituten. Verschillende grote Europese investeringsbanken zijn al aangesloten op de blockchain. Ook weten we dat de Europese Investeringsbank Ethereum (ETH) gebruikt voor het tokeniseren van overheidsobligaties.

Sources


Article information

Author: Holly Davis

Last Updated: 1698147122

Views: 1080

Rating: 5 / 5 (98 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Holly Davis

Birthday: 1910-09-18

Address: 92747 Christy Drives, Lake Carolynton, ND 47558

Phone: +3636418540705075

Job: Real Estate Agent

Hobby: Playing Chess, Playing Guitar, Coffee Roasting, Playing Piano, Metalworking, Running, Fishing

Introduction: My name is Holly Davis, I am a talented, frank, esteemed, striking, exquisite, artistic, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.