header banner
Default

Åtte ting du bør vite om Bitcoin


Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Bitcoin var den første vellykkede kryptovalutaen og ble første gang presentert i 2008.

SPØR EN FORSKER: Bitcoin har blitt kalt alt fra en teknologirevolusjon på linje med oppfinnelsen av hjulet, til et hjelpemiddel for kriminelle. Hva er det egentlig? Vi har spurt to eksperter.

VIDEO: 8 ting der kan få Bitcoin til $1.000.000 | Det her kan få Bitcoin til at blive 20 gange mere værd
Økonomichefen

Professor Arne Krokan fra NTNU og forsker Svein Ølnes fra Vestlandsforskning er begge tilknyttet prosjektet Trust and Transparency in Digital Society Through Blockchain Technology hvor de forsker på såkalt blokkjedeteknologi.

Dette er en teknologi som gjør det mulig å gjennomføre transaksjoner med bitcoin.

Her gir de oss litt mer innsikt i fenomenet bitcoin:

1. Hva er bitcoin?

VIDEO: @davincij15 bought Bitcoin at 1 dollar
Thomas Kralow

Bitcoin er en form for digitale penger, også kalt kryptovaluta. Bitcoin er utviklet for å kunne fungere som sikker betaling mellom enkeltpersoner, uten at man trenger å involvere banker eller andre mellomledd.

På kort tid har bitcoin blitt en populær måte å lagre verdier, betale og investere på. Verdien av bitcoin har til tider steget enormt, men har også variert veldig siden lanseringen.

I motsetning til tradisjonell valuta, hvor verdien er representert ved hjelp av papirsedler eller metallmynter, finnes ikke bitcoin i fysisk form.

2. Slik fungerer bitcoin

VIDEO: 10 ting du MÅ vite FØR du trader Bitcoin og Kryptovaluta! | Dekryptert #2
Kongeriket | Northern Lightning | Bitcoin

Med bitcoin betaler man til mottaker, uten noe mellomledd i form av en bank. Bitcoin har fjernet behovet for en mellomstasjon som godkjenner transaksjonen.

Dette er mulig på grunn av det som kalles blokkjedeteknologien:

Blokkjede er en kjede av blokker. Hver blokk i kjeden består av informasjon. Og hver blokks informasjon baserer seg på forrige blokks informasjon, som baserer seg på forrige blokk og så videre. Informasjonen går i arv fra blokk til blokk.

Transaksjonene som blir lagret i blokkjeden, inneholder informasjon om hvem som sendte, hvem som mottok og hvor mye som ble sendt. Hver blokk inneholder også et ekstrakt (hash) av blokken før den. Det «låser» blokkene sammen etter hvert som nye legges til. Dette hindrer blant annet utenforstående i å legge til og trekke fra blokker i kjeden – og dermed forfalske bitcoin.»

Blokkjeder gjør det dermed mulig for parter som er ukjente for hverandre å inngå avtaler uten hjelp fra tiltrodde tredjeparter.

Når bitcoin selges og kjøpes, kontrolleres dette av et nettverk av datamaskiner over hele verden. Disse godkjenner og registrerer at nye blokker med informasjon om kjøper, selger og mengde legges til blokkjedene. Dette sikrer at man i fellesskap har kontroll og oversikt. .

Se video hvordan blokkjedeteknologien fungerer.

3. Slik kjøper og bruker du bitcoin

VIDEO: CAREFUL: Bitcoin’s 2019 Crash Indicator Just Flashed Again! - Bitcoin Price Prediction Today
BitcoinHyper

For å kjøpe og bruke bitcoin må du først registrere deg med en konto hos en «børs» for kjøp og salg av bitcoin. Du kan også kjøpe direkte fra en venn eller en bekjent.

Bitcoin lagres i en «lommebok»-fil på datamaskinen eller mobilen.

Lommeboken gir deg en digital adresse – en bitcoin-adresse, som brukes av personer som skal motta eller overføre bitcoin til deg. For å få tilgang til adressen og sende penger fram og tilbake i den, trenger du en privat kodenøkkel.

Denne kodenøkkelen er det kun du som har tilgang til. Verdien eller innholdet i lommebok-filen er offentlig tilgjengelig informasjon, men opplysninger om hvem som eier lommebokfilen er anonymisert.

Bitcoin kan sendes over internett til hvem som helst med en slik bitcoin-adresse.

Du kan veksle inn vanlige penger i bitcoin og motsatt på de nevnte børsene. De fungerer på samme måte som nettbanker.

4. Dette kan du bruke bitcoin til

VIDEO: Ostin 8v sitten Bitcoineja, joiden arvo on nyt ____€ !?
eeddspeaks

Stadig flere butikker og selskaper tar imot betaling i form av bitcoin. Du kan kjøpe alt fra mat til underholdning og hotellopplevelser med bitcoin.

Det er også mange som velger å investere i bitcoin. Verdien har steget svært mye siden det ble introdusert. Verdien har samtidig svingt voldsomt i perioder, så det er en investering som innebærer høy risiko.

Blokkjeder, teknologien som ligger til grunn for bitcoin, har begrenset kapasitet. Det kan derfor til tider være ganske dyrt å gjennomføre bitcoin-transaksjoner. Bitcoin blir derfor mest brukt til oppbevaring av verdier og blir ofte kalt digitalt gull.

Nye betalingsløsninger er under utvikling for å kunne bruke bitcoin til betaling uten særlig store gebyrer og for å øke kapasiteten vesentlig.

5. Dette er fordelene

VIDEO: This Is ALL PLANNED - PLEASE Do NOT DO THIS During The 2024 Bull Run
The Modern Investor

I Norge har vi et av verdens mest effektive betalingssystem, og det er ikke spesielt dyrt å overføre penger innad i landet.

I EU og USA er det derimot dyrere.

Dersom du skal overføre penger fra Norge til en person eller en bedrift i et annet land, stopper derimot effektiviteten. Å sende penger mellom land tar fortsatt lang tid og er dyrt.

Det er også land i verden du ikke får sendt penger til.

Med bitcoin kan du overføre penger i form av bitcoin til hvem som helst i verden. Så lenge mottakeren har en bitcoin-lommebok, går overføringen like raskt som en e-post.

Slik ser symbolet for bitcoin ut.

Slik ser symbolet for bitcoin ut.
(Illustrasjonsfoto: Nzryldrm / Shutterstock / NTB)

6. Dette er ulempene

VIDEO: THESE BILLIONAIRES ARE ABOUT TO GO ALL IN BITCOIN **PROOF**
Satoshi Stacker

Høyrisiko-investering: Verdien av bitcoin har variert svært mye. Å investere i bitcoin har høy risiko. En av de nyeste, store verdisvingningene skjedde i mai 2021.

Årsaken var at Elon Musk fortalte i sosiale medier at Tesla ikke lenger ville aksepterte bitcoin før kryptovalutaen produseres ved hjelp av alternative energikilder.

Høyt strømforbruk: De kraftige datamaskinene i nettverket gjør det trygt å bruke bitcoin, men på den andre siden bruker datamaskinene som produserer valutaen, svært mye strøm.

Forskere fra Cambridge University estimerer at Bitcoin kommer til å stå for 113 TWh i 2021. Det er omtrent det årlige strømforbruket til hele Norge. Se Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI.org).

Økonomisk kriminalitet: Bitcoin gjør det mulig å enkelt overføre store beløp på tvers av landegrenser. Selv om det er full åpenhet om transaksjoner, bitcoin-adresser og innestående beløp på de ulike adressene, kreves det en del arbeid for å finne ut hvem som eier de ulike adressene.

Dette gjør at denne typen valuta kan trekke til seg kriminelle. Analyser utført av firmaet Chainalysis viser derimot at andelen bitcoin-transaksjoner forbundet med kriminalitet, stadig har gått ned. De utgjør nå kun 0,5 prosent av totalt antall transaksjoner.

Chainalysis leverer tjenester til skattemyndigheter og etterforskning av økonomisk kriminalitet.

7. Dette er alternativer

VIDEO: URGENT BTC UPDATE: Bitcoin Wyckoff Distribution - Bitcoin Whales Misleading Retail BTC Investors
Doctor of Dump & Pump

Bitcoin var den første vellykkede kryptovalutaen. Den ble første gang presentert i 2008 og løste et problem man hadde forsket på i flere tiår: Å unngå forfalskninger i et desentralisert, økonomisk system.

Etter bitcoin har det kommet til en mengde nye kryptovalutaer, enten som kopier eller inspirert av bitcoin. Noen kryptovalutaer har introdusert ny funksjonalitet, som for eksempel systemet Ethereum som lanserte smarte kontrakter.

BinanceCoin, Dogecoin, XRP og Litecoin er andre eksempler på kryptovalutaer.

8. Forskning på Bitcoin

VIDEO: ALTCOINS THAT WILL EXPLODE 10x 20x OR MORE! LIFE CHANGING MONEY IS COMING! HUGE UPSIDE COIN PICKS!
CryptoRevolution

Ved MIT Media Lab har de et eget Digital Currency Initiative hvor det forskes på Bitcoin og blokkjeder. Der jobber også fulltidsutviklere av Bitcoin.

Ved NTNU forskes det ikke på bitcoin i seg selv, men på blokkjedeteknologien som ligger til grunn for valutaen.

Blokkjedeteknologi og digital transformasjon

VIDEO: THIS IS THE BIGGEST OPPORTUNITY IN CRYPTO!! (also the hardest to get right!!)
EllioTrades

Blokkjedeteknologien gjør det mulig å sende data trygt mellom to parter, uavhengig av en tredjepart. Den er en sentral del av teknologien som bidrar til en digital transformasjon av samfunnet.

Teknologien tas i bruk på stadig flere samfunnsområder. Den kan bidra til at helsedata blir delt sømløst mellom sykehus og leger, strøm kan blir kjøpt trygt over nett og mye mer.

Det er derfor avgjørende at vi forstår de mulighetene og utfordringene som ligger i teknologien. Les mer om NTNUs forskning på blokkjeder.

Referanse:

Carlie Porterfield: Elon Musk Sends Bitcoin Tumbling With A One-Word Tweet. Forbes, 2021.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

VIDEO: How to Get $815 Free Bitcoin on Trust wallet (No Investment) | Free Bitcoin Cloud Mining Website
Tiger Hustle

Sources


Article information

Author: John Miller

Last Updated: 1698751082

Views: 1223

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Miller

Birthday: 1993-03-03

Address: 0768 Caldwell Summit, South Bryanmouth, CT 15437

Phone: +4327014612841777

Job: Urban Planner

Hobby: Running, Playing Piano, Baking, Horseback Riding, Woodworking, Photography, Mountain Climbing

Introduction: My name is John Miller, I am a priceless, candid, unyielding, unguarded, treasured, spirited, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.