header banner
Default

In een kamer in Almelo die onderverhuurd is, zijn alleen wietplanten gevonden en het OM eist een gevangenisstraf van drie maanden


Table of Contents

  10 oktober, 18:52 3 minuten leestijd

  De kwekerij is in januari ontmanteld.

  De kwekerij is in januari ontmanteld. © ANP

  Hij verhuurde kamers aan iemand die de ruimtes wilde gebruiken voor zijn vogels. Maar toen de politie de woning in januari van dit jaar binnenviel, was er geen vogel te bekennen. Wel telde de politie ruim negenhonderd hennepplanten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de verhuurder, een 43-jarige Syriër, verantwoordelijk is voor de wietplantage en wil hem drie maand achter de tralies zetten.

  De politie kreeg lucht van de plantage nadat een buurtbewoner een geurmelding had gemaakt. Metingen van de netbeheerder gaven bovendien aan dat er mogelijk een kwekerij in het pand aan de Deldensestraat in Almelo was gevestigd. De politie viel het pand binnen en trof meer dan negenhonderd hennepplanten aan.

  Tegenover de rechtbank verklaart de verdachte vandaag dat hij nog niet in het huis kon wonen, omdat hij nog geen huisvestingsvergunning van de gemeente had. Om een deel van zijn kosten terug te verdienen, besloot hij enkele kamers te verhuren aan een man die hij in oktober vorig jaar leerde kennen. Deze man, waarvan de identiteit niet bekend is, wilde de kamers te gebruiken voor zijn vogels.

  De Syriër, die acht jaar in Nederland woont en geen strafblad heeft, is erg verbaasd dat hij verdacht wordt van het runnen van een wietplantage. Hij zegt dat dit tegen al zijn principes ingaat. "Geld verdienen aan drugs heb ik nooit van mijn leven gedaan. Sterker nog, dat is haram (verboden, red.). Dat doe ik niet. Daarom heb ik twee banen, om op die manier mijn geld te verdienen.”

  Het Openbaar Ministerie denkt echter dat de verdachte wel degelijk een rol heeft gespeeld bij het runnen van de kwekerij. Zo heeft het flinke twijfels over het feit dat de man een woning huurt, maar er niet woont.

  Ook merkt de officier van justitie op dat de filters die in de plantage zijn gevonden al erg vervuild waren. Dat wijst er volgens hem op er al geruime tijd een kwekerij in de woning heeft gezeten. De verdachte moet volgens hem hebben geweten van de vele hennepplanten. De 43-jarige verklaarde namelijk tijdens de rechtszaak dat hij twee keer per week naar de woning ging om de post te controleren.

  Bovendien vordert het OM dat de verdachte de geschatte winst van negentigduizend euro terugbetaalt, net als de dertigduizend euro aan afgetapte stroom.

  De advocaat van de man vraagt om vrijspraak. Ze vindt dat de feiten waarvan haar cliënt wordt beschuldigd niet op wettige wijze bewezen kunnen worden. Daarnaast stelt ze dat de Syriër mogelijk door iemand uit het criminele circuit onder druk is gezet om de kamers te verhuren. Bewijs hiervoor heeft de advocaat niet.

  De Rechtbank in Almelo doet over twee weken uitspraak.

  Sources


  Article information

  Author: Lauren Munoz

  Last Updated: 1699925163

  Views: 1142

  Rating: 4.7 / 5 (35 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lauren Munoz

  Birthday: 1952-01-01

  Address: 803 Cooley Summit Apt. 256, New Tracybury, MI 82468

  Phone: +4559890787125859

  Job: Article Writer

  Hobby: Astronomy, Card Collecting, Table Tennis, Basketball, Dancing, Bowling, Painting

  Introduction: My name is Lauren Munoz, I am a skilled, accessible, unswerving, dedicated, unreserved, striking, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.